POLITYKA ZWROTÓW I REKLAMACJI

 1. W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany towaru na zamówiony bądź nowy. Odesłanie zamówionego towaru następuje na rachunek Diaco.info, który pokrywa związane z tym koszty.
 2. W przypadku, gdy Zamawiający odstąpi od kupna standardowego produktu /kolor biały i kolory standardowe, nie wymagające mieszania koloru/ ma prawo do zwrotu lub wymiany towaru na inny. W tym wypadku, odesłanie zamówionego towaru pokrywa Zamawiający, wysyłka na adres firmy ul. Grabiszyńska 279/6 53-234 Wrocław. Telefon kontaktowy Janusz Diaconescu, mail sklep@diaco.info.
 3. W przypadku, gdy Zamawiający zakupi produkt niestandardowy, przygotowywany specjalnie pod Zamówienie, nie ma możliwości odstąpienia od zakupu. 
 4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Zamawiającemu wysyłany jest nowy egzemplarz w miejsce niezgodnego z zamówieniem. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, sklep Diaco.info zareklamowany towar odsyła na koszt Zamawiającego.
 5. W sytuacji braku zamówionego, a niewadliwego towaru, Diaco.info informuje o tym Zamawiającego mailem bądź telefonicznie. Sklep internetowy Diaco.info zastrzega możliwość odmowy lub wydłużenia realizacji zamówienia do 4 tygodni w przypadku, gdy zamówiony towar nie jest dostępny w magazynie na skutek wyczerpania zapasów. Wedle wyboru Zamawiającego – uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy, albo wysyłany jest inny towar w tej samej cenie, wybrany przez Zamawiającego.
 6. Personel sklepu Diaco.info dokłada należytej staranności, aby treść stron www sklepu internetowego jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów przy aktualizacjach (cen, konfiguracji, czy parametrów technicznych) – potencjalne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie potwierdzenia zamówienia. Błędnie wskazana cena czy też opóźnienie w aktualizacji nie może stanowić podstawy do wysuwania roszczeń wobec sprzedawcy.
 7. Informacje zawarte w kartach informacji technicznej wyrobów przekazywane są w dobrej wierze. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, Diaco Technologia Projekt nie może ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania produktu. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.
 8. Zgodnie z Normą Zakładową ZN-96/ARAL/1 pomiędzy farbami z poszczególnych partii produkcyjnych wg wzorców RAL dopuszczalna jest różnica jasności Delta L mniejsza/równa 1,00 oraz sumaryczny błąd barwy Delta E mniejszy/równy 2,00, co w przypadku niektórych barw prowadzi do dostrzegalnych wizualnie różnic, dlatego farby na zaprawki powinny pochodzić z tej samej dostawy.
 9. Przedstawiane kolory w sklepie internetowym Diaco.info mogą nieznacznie różnić się od kolorów fabrycznych. Wynika to z różnic w ustawieniach monitorów komputerowych.
 10. Koszty poniesione przez Klientów w związku ze zwrotem wynikającym z winy Diaco Technologia Projekt będą zwracane według obowiązującego Cennika Usług Pocztowych w Obrocie krajowym stosowanego przez Pocztę Polską S.A.. Tym samym stanowić będą koszty poniesione przez Sprzedawcę.
 11. Regulamin obowiązuje jedynie Klientów będących osobami prawnymi i osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, w ramach której dokonują zamówienia.