REGULAMIN
OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

(uzupełniający Politykę bezpieczeństwa)

Administrator danych:
Janusz Diaconescu – DIACO TECHNOLOGIA-PROJEKT Janusz Diaconescu
ul. Blacharska 26/7, 53-206 Wrocław
NIP: 6131389993, REGON: 021913721