Usuwanie przyczyn zagrzybienia i pleśni

Mokra ściana, na której widoczny jest tworzący się grzyb lub pleśń, nie nadaje się do malowania, nawet po oczyszczeniu. Zastosowanie jakiejkolwiek farby, nawet biobójczej Galvi, nie rozwiąże problemu pojawiania się zmian na powierzchni. Najpierw trzeba usunąć przyczynę zagrzybienia czy pleśnienia, czyli źródło wilgoci. Mogą nim być szczeliny w ścianie lub nieszczelne spojenia, np. między płytami, przy ramach okiennych czy oddrzwiach. Źródłem wilgoci może być także np. woda ściekająca po rurach doprowadzających wodę do centralnego ogrzewania albo umywalek i zlewów.

Dopiero po usunięciu źródła wilgoci należy osuszyć ścianę, a suchą oczyścić, tak by możliwe stało się pokrycie jej farbą Galvi.

Komentarze zostały zablokowane.